Gene Flow and Maintenance of Genetic Diversity in Invasive Mosquitofish

journal.pone.0077028.g001

A new work from researches of the LIG and the IEA has been published in PLoS ONE. In this paper, the authors give insights in how gene flow between invasive populations shapes genetic diversity of Gambusia holbrooki in Mediterranean streams. Abstract:

Genetic analyses contribute to studies of biological invasions by mapping the origin and dispersal patterns of invasive species occupying new territories. Using microsatellite loci, we assessed the genetic diversity and spatial population structure of mosquitofish (Gambusia holbrooki) that had invaded Spanish watersheds, along with the American locations close to the suspected potential source populations. Mosquitofish populations from the Spanish streams that were studied had similar levels of genetic diversity to the American samples; therefore, these populations did not appear to have undergone substantial losses of genetic diversity during the invasion process. Population structure analyses indicated that the Spanish populations fell into four main clusters, which were primarily associated with hydrography. Dispersal patterns indicated that local populations were highly connected upstream and downstream through active dispersal, with an average of 21.5% fish from other locations in each population. After initially introducing fish to one location in a given basin, such dispersal potential might contribute to the spread and colonization of suitable habitats throughout the entire river basin. The two-dimension isolation-by-distance pattern here obtained, indicated that the human-mediated translocation of mosquitofish among the three study basins is a regular occurrence. Overall, both phenomena, high natural dispersal and human translocation, favor gene flow among river basins and the retention of high genetic diversity, which might help retain the invasive potential of mosquitofish populations.

More information can be found here.

Adult female of G. holbrooki

_________________________________________________________________________________________________________

Díez-del-Molino D, Carmona-Catot G, Araguas R-M, Vidal O, Sanz N, et al. (2013) Gene Flow and Maintenance of Genetic Diversity in Invasive Mosquitofish (Gambusia holbrooki). PLoS ONE 8(12): e82501. doi:10.1371/journal.pone.0082501

_________________________________________________________________________________________________________

Anuncis

[Conferencia] The Phylogeny of Little Red Riding Hood

Nos complace invitaros a la charla que impartirá el Dr. Oriol Vidal (colaborador en COOL GENES y Profesor Titular en el Área Genètica de la Universitat de Girona) el próximo Miércoles 18 de Diciembre a las 12:00 en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències.

The Phylogeny of Little Red Riding Hood o un exemple de ‘phylomemetics’: l’anàlisi filogenètico dels fenòmens culturals

¡Os esperamos!

Una ullada a les poblacions mediterrànies ibèriques d’espinós a través de marcadors moleculars

mascle_1_b

© Quim Pou

L’espinós (Gasterosteus aculeatus) és una espècie de distribució cosmopolita en tot l’hemisferi nord. Les poblacions de la península Ibèrica representen el límit meridional d’aquesta distribució i es troben en un estat de conservació crític. Durant els dos darrers segles l’espinós ha desaparegut en moltes zones de distribució històrica de la nostra península, i, actualment, sobreviu en alguns nuclis poblacionals aïllats en rius del nord de la costa mediterrània, i a la costa atlàntica de Portugal, Galícia i el País Basc. La introducció d’espècies invasores i la degradació dels hàbitats són les principals amenaces per aquesta espècie, que habita trams baixos i mitjans de rius que són especialment susceptibles a alteracions antròpiques.

El nostre treball presenta les primeres dades genètiques en poblacions ibèriques d’espinós i representa un dels pocs treballs que existeixen per les poblacions mediterrànies d’aquesta espècie (hi ha dues publicacions en poblacions adriàtiques). L’ús de marcadors moleculars ens ha permès estudiar la genètica de poblacions i les relacions evolutives (filogènia) de les poblacions d’espinós que encara es conserven més o menys estables en el Mediterrani de la península Ibèrica. Totes elles, excepte  un nucli poblacional al Delta de l’Ebre (Ullals de Baltasar), es localitzen en rius i rierols de les comarques de Girona (dues mostres de la conca de la Muga, una de la riera de Calonge, una del Daró, una del Bugantó-Onyar i dues mostres de la Tordera).

Les poblacions d’espinós que ens queden al mediterrani tenen un valor ecològic, genètic i evolutiu incalculable.

Les anàlisis de marcadors nuclears (microsatèl.lits) ens indiquen que existeixen diferències importants pel que fa a la composició genètica de les diferents poblacions i ens permeten identificar les poblacions en funció de la conca hidrogràfica a la qual pertanyen. Aquests marcadors ens alerten també d’una variabilitat genètica (proporció d’heterozigots i número d’al·lels) molt baixa en algunes mostres, sobretot de les conques de l’Onyar i la Tordera, que auguren problemes de viabilitat de l’espinós a llarg termini.

La seqüenciació de dos gens mitocondrials (cytb i regió de control) ens permet identificar nou seqüències o haplotips diferents que no s’han descrit prèviament en les bases de dades existents per aquesta espècie. La majoria d’haplotips es troben de forma exclusiva en una única població, excepte alguns haplotips que es comparteixen entre localitats d’una mateixa conca hidrogràfica. Aquesta fixació d’haplotips determina novament una baixa variabilitat genètica (un o pocs haplotips diferents a cada població), senyal inequívoc d’un gran aïllament d’aquestes poblacions, que accentua, de ben segur, la vulnerabilitat d’aquesta espècie. L’agrupació dels diferents haplotips segons la seva semblança defineix, com a mínim, dos llinatges evolutius d’espinós en els nostres rius que són clarament diferents de la resta de llinatges europeus (veieu la Figura).

 

Arbre que resumeix les semblances entre les seqüències de les mostres analizades (colorejades) i les seqüències disponibles a les bases de dades per poblacions europees (els punts morats són d'altres poblacions mediterrànies i els negres de la resta d'Europa). Per a les nostres seqüències, la grandària del cercle és proporcional a la seva freqüència i per cadascuna s'indica la seva presència en les diferents poblacions mitjançant un codi de colors (negre: Ullals, verd: Daró, verd clar: Calonge, rosa: Vallcanera, gris: Reclà i morat: Bugantó).

Arbre que resumeix les semblances entre les seqüències de les mostres analizades (colorejades) i les seqüències disponibles a les bases de dades per poblacions europees (els punts morats són d’altres poblacions mediterrànies i els negres de la resta d’Europa). Per a les nostres seqüències, la grandària del cercle és proporcional a la seva freqüència i per cadascuna s’indica la seva presència en les diferents poblacions mitjançant un codi de colors (negre: Ullals, verd: Daró, verd clar: Calonge, rosa: Vallcanera, gris: Reclà i morat: Bugantó).

La comparació d’aquests haplotips amb les seqüències disponibles a les bases de dades en poblacions europees d’espinós ens permet inferir una arbre filogenètic amb una posició basal dels nostres llinatges respecte la majoria de llinatges europeus, que són gairebé tots d’origen més recent, posterior a les glaciacions del quaternari. Tot plegat ens explica que les poblacions d’espinós del nostres país són la única representació que ens queda d’uns llinatges mediterranis que són molt i molt antics, anteriors als períodes glacials del quaternari. Donada la situació d’amenaça d’aquesta espècie, urgeix doncs dissenyar estratègies de gestió que contemplin els patrons d’estructura poblacional descrits, i que siguin adequades per a la conservació de les poblacions d’espinós que ens queden al mediterrani, les quals tenen un valor ecològic, genètic i evolutiu incalculable.

Per més informació podeu clicar aquí.

_______________________________________________________________________________________________________

RM Araguas, O Vidal, C Pla, N Sanz (2012) High genetic diversity of the endangered Iberian three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) at the Mediterranean edge of its range. Freshwater Biology, 57, 143-154.

______________________________________________________________________________________________________

39º Congreso de la SEG: La Crónica

Como ya sabéis la pasada semana se celebró en Girona el 39º Congreso de la Sociedad Española de Genética, en el que todos los miembros del LIG tuvimos que trabajar de lo lindo para que todo saliese perfecto. Os invito a seguir leyendo bajo estas líneas para descubrir la crónica oficial de lo que ocurrió en esos tres días que vivimos peligrosamente.

bienvenidos

Hola 🙂

dia1_1

‘Hola majo, ¿cómo te llamas?’

Aunque el registro de los asistentes que iban llegando fue muy paulatino, el congreso comenzó a la hora prevista con la presentación del mismo por parte del Presidente del Comité Organizador, Carles Pla (Laboratori d’Ictiología Genética- UdG) que hizo un discurso afilado sobre las problemáticas de organizar un congreso como el 39 congreso de la SEG en una época de recortes y austeridad económica.

'Pim, pam, pum'

‘Pim, pam, pum’

Ya en las sesiones plenarias, Toni Gabaldón nos hizo un interesante resumen del trabajo de su grupo en el Centre for Genomic Regulation (CRG) en el que aplican herramientas bioinformáticas para conseguir árboles filogenéticos cada vez más afinados e informativos, así como algunas de sus aplicaciones más interesantes. Por su parte, Antoni di Prieto (Universidad de Córdoba) explicó la detalles de la base genética del quimiotrofismo.

'We have several open positions in our lab.  Please check the details in the website' (nota: puede que no dijera eso)

‘We have several open positions in our lab. Please check the details in my blog

Seguidamente las sesiones continuaron con temas como las inversiones cromosómicas, análisis poblacionales de cerdos en la Isla del Coco, y SNPs en atún blanco en la sesión de Genética de Poblaciones y Evolución Molecular. En la sesión de Genética de Microorganismos se habló de patogénesis en el hongo mucor, segregación de cormosomas en bacterias, de Candidatus tremblaya y de fotorrecepción.

Rica Bianco. 'El genoma de los cerdos ferales de la Isla del Coco'.

‘Steven Spielberg se inspiró en la Isla del Coco para crear la Isla Nublar de Parque Jurásico…’

Urtzi laconcha 'Como podéis ver en esta pantalla en blanco...'

‘Como podéis ver en esta pantalla en blanco…’

Tras la una primera jornada de congreso siempre intensa, el grueso de los participantes se animó a visitar los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Girona en los dos grupos guiados que nos llevaron a descubrir la historia de las casa del Onyar, la Catedral, el Call Jueu junto con algunas de sus leyendas más interesantes. La visita guiada acabó en el magnífico Claustro de Sant Domènec, donde se realizó el Acto de Inauguración Oficial del 39º Congreso de la SEG presidido por el Vicerrector de Investigación de la UdG, Josep Calbó, y la presidenta del Consell Social de la UdG, Rosa Núria Aleixandre. Al finalizar, el propio Consell Social invitó una copa a todos los asistentes en la Capilla de Sant Domènec.

'Mirad allí.'

‘Mirad allí.’

Sala de Grados

Muy fans de esta Sala de Grados ❤

Ya en la mañana de la segunda jornada,  en la sesión de Genética de la Conservación y Biodiversidad, Rafael Zerdoya (Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC) nos contó cómo el estudio de las filogenias en anfibios puede ayudar a obtener datos imprescindibles para frenar la desaparición de especies. Mientras tanto, en una sala abarrotada que denotaba el gran interés por la sesión de Biotecnología Animal, Luis Varona (CRAG-CSIC) nos explicaba cómo los nuevos métodos de secuenciación masiva se están convirtiendo en herramientas imprescindibles  para el correcto manejo genético de poblaciones animales.

zardoya

‘Oye Jose Luis, creo que se ha quedado la pantalla otra vez en blanco.’

Varona

‘El genotipado masivo de pantallas en blanco…’

Las sesiones continuaron con temas como el efecto de poblaciones subdivididas sobre la respuesta a la selección, la estructura poblacional de la gamba roja o la identificación de unidades de gestión en espinoso, en el área de la Genética de Conservación; mientras que en Biotecnología Animal se habló de expresión diferencial de microRNAs en porcino, asociación genómica en cerdos duroc y expresión génica en metabolismo de la vitamina E.

dia2_1

‘Menos cachondeo que mi presentación no se ve, pero se intuye.’

dia2_4

‘La gamba de Palamós NO EXISTE’ #DRAMA

Tras las conferencias de las sesiones de la mañana, la Sala Carlemany del hotel se abarrotó para escuchar a Luciano Di Croce (Centre for Genomic Regulation, CRG) y su magnífica charla plenaria sobre los mecanismos regulatorios en células madre.

'Hablo castellano pero voy a dar la charla en inglés que se me da mejor (y porque soy guay)'

‘Hablo castellano pero voy a dar la charla en inglés que se me da mejor (y queda más cool genes)’

A continuación los asistentes se separaron nuevamente en sesiones paralelas para presenciar conferencias invitadas sobre Genómica por un lado y Biotecnología Vegetal por el otro.  En lo que quizá fue una de las presentaciones más interesantes del congreso, Jordi García (CRAG-CSIC) nos presentó el genoma del melón y muchas de las cosas que han ido descubriendo a raíz de la secuenciación completa de la especie. Por otro lado, Fyodor Kondraskhov (CRG) nos bridó una excelente ponencia sobre modelos de evolución en entornos multidimensionales.  Las sesiones continuaron paralelamente con conferencias sobre mapeo genético en lenguado, marcadores para selección de QTLs en fresa o la utilización de técnicas de secuenciación masiva para la obtención de nuevos marcadores moleculares en arañas migalomorfas.

'Los melones también tienen genes... y a porrón.'

‘Los melones también tienen genes… y a porrón.’

'No estoy posando, ¿vale?'

‘No estoy posando, ¿vale?’

En las sesiones de la tarde se habló de Genética del Desarrollo por un lado y por el otro un popurrí de comunicaciones sobre Biotecnología Animal, Vegetal y diagnóstico genético de patologías cardiovasculares. Al finalizar las charlas tuvo lugar la Sesión de Pósters en la que algunos de los autores se prestaron a explicar y/o resolver dudas sobre sus trabajos a los curiosos. Seguidamente comenzó la Asamblea General de la Sociedad Española de Genética.

A ver por favor, haced como que estáis interesados en algún póster. Gracias.

A ver por favor, haced como que estáis interesados en algún póster. Gracias.

Después de la asamblea se celebró la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Genética 2013. Estos premios, cuya edición cumple ya cinco años, se otorgan por un jurado nombrado por la SEG de entre los candidatos que ha sido previamente por su trayectoria en el campo de la investigación genética básica y la investigación genética aplicada. En esta edición, y pese a que los premios habían perdido el patrocinio de la Fundación Pryconsa (y la dotación económica) la SEG decidió otorgarlos a lo Jose Luis Micol Molina y Felipe Moreno Herrero que ofrecieron al público presente discursos emotivos y divertidos. Intervinieron en el acto la rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli, y la Presidenta de la SEG,  Montserrat Aguadé, que centró sus discursos en la problemática económica existente para investigar en España en la época actual.

'Pues no ha venido mucha gente...'

‘Pues no ha venido mucha gente…’

dia2_9

‘Sonríe hombre, ¡que has ganado!’

dia2_10

– ¿Quién ese que hace las fotos?
– Ni idea.

Agotadas las formalidades de la entrega de premios los asistentes se dirigieron al comedor para la Cena de Gala del Congreso, aunque dadas las penosas circunstancias económicas de la mayoría de grupos de investigación gracias al Ministerio la sala se encontró medio vacía. Durante la cena, los miembros de la Junta Directiva de la SEG ofrecieron una sorpresa a su antigua presidenta, María Jesús Puertas Gallego para agradecerle su enorme trabajo y dedicación a la sociedad.

'Dos platos por 45 euros, ¡pero bueno!'

‘¿Dos platos por este precio? Suerte que venimos invitados…’

dia2_12

‘Hay una carta para ti, Maria Jesús’

dia2_13

‘Siempre he soñado ser la Reina Madre para saludar así’

Tras una noche agitada y muy corta para algunos, la última jornada del congreso comenzó con fuerza con una presentación de Lluis Montoliu (Centro Nacional de Biotecnología CNB) sobre los límites en las aplicaciones de los genomas ante una sala abarrotada, y Nuria Monserrat (Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona CMRB) que habló de la base genética de algunas enfermedades y su relación con las células madre. Seguidamente la jornada continuó con las últimas sesiones paralelas programadas en el congreso que esta vez trataron sobre Genética Humana y Expresión Génica y Epigenética.

'Os presento a Núria Monserrat'

‘Os presento a Núria Monserrat’

dia3_2

‘Y para finalizar esta pantalla en blanco simboliza la incapacidad del fotógrafo para hacer buenas fotos.’

Tras la última pausa para el café, el investigador Manel Esteller (UABICREAIDIBELL) realizó una estelar clausura del congreso con una presentación sobre epigenética del cáncer de la que todos los asistentes salimos encantados.

manelesteller

‘Yo también busco postdocs. JA!’

Y eso fue todo. Manel Esteller se fue tan rápido como vino, y los participantes que aún  no habían emprendido ya la vuelta a casa terminaron por despedirse durante la última comida del congreso.

[Imagínese aquí la foto de grupo de todos los participantes del 39º Congreso de la SEG 2013 (que nunca se llegó a hacer)]

Desde aquí, todos los miembros del LIG que además fuimos Comité de Organización del 39º Congreso de la Sociedad Española de Genética, queremos agradecer a toda la gente que ha hecho posible este congreso a pesar de las  insalvables enormes dificultades que se nos han ido planteado a lo largo del proceso de organización.  Por eso queremos dar las gracias a Carles Pla, por dedicarle tantos esfuerzos para que este congreso saliera adelante, a la junta directiva de la SEG, a los estudiantes de la Facultat de Ciències que nos ayudaron durante la celebración del mismo, a los trabajadores de MCI-group, a todo el personal del Hotel Carlemany y de catering, a todos los conferenciantes invitados y a los coordinadores de sesión, y por supuesto a todos y cada uno de los participantes y asistentes, sin ellos, sin vosotros, este congreso no hubiera sido posible.

No me gustaría finalizar esta crónica sin antes poneros lo que todos estabais esperando… ¡FOTOS CHORRAS! 🙂

chorras

‘Sonreid!’

chorras2

Para organizar un congreso hay que alimentarse bien.

chorras3

‘¿Mi póster dónde va?’

chorras4


Weeeeehhh

chorras5

La foto oficial del Luis en el congreso

chorras6

‘Os ponéis de pie ahí y esperáis a que alguien quiera preguntar…’

chorras7

Carles, Jose Luis y Jordi prestando mucha atención a las presentaciones. Aha.

chorras8

♫ Soy un cuchillo… ♪

chorras9

Luis, ¿vas a subir a darle un beso al Cul de la Lleona?

chorras10

Adéu!

El LIG organiza el 39º Congreso de la Sociedad Española de Genética que se celebra esta semana en Girona.

Después de unas vacaciones bien merecidas y coincidiendo con el comienzo del año lectivo en la Universitat de Girona en COOL GENES os traemos novedades en la actividad del LIG. Este año el curso viene cargado de eventos y el primero es la celebración de un congreso nacional.

fondo_pantalla_2

Los días 18-20 de septiembre la Sociedad Española de Genética (SEG) celebra el encuentro anual de genéticos españoles en la ciudad de Girona. Dado que desde el Laboratorio d’Ictiología Genètica nos hemos encargado de organizar el evento, en esta ocasión el programa del congreso, que tiene carácter de bianual, se centrará en el papel global sobre los problemas actuales que tienen disciplinas como la genéticas de poblaciones, genética evolutiva, genética de la conservación y la genómica. Además, en las siete sesiones temáticas que se celebrarán (algunas de ellas de forma simultánea) se abordarán cuestiones relativas a las biotecnologías animal y vegetal, genética humana, genética de microorganismos, genética del desarrollo y epigenética. Destaca también la presencia de personalidades  de referencia en la genética nacional como Manel Estellerdirector del programa de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), profesor de investigación ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) y profesor asociado de la Universidad de Barcelona, que clausurará el congreso. 

¡Os esperamos a todos en el Hotel Carlemany, en el corazón de Girona, para pasar unos días inolvidables hablando de genética!

Principi Copernicà

Suposem per un moment que estem passejant per Girona i de cop i volta ens trobem davant la catedral. Mirant i xafardejant podem veure en una inscripció de l’any 1038. Si avui estem a 2013, podem deduir ràpidament que com a mínim aquest majestuós monument té 975 anys. Ara ens podem preguntar, fins quan pot durar? Fins a quin any tindrem catedral?

De fet, i si acceptem que al moment de la nostra observació és totalment a l’atzar respecte a la vida de la catedral, existeix un 50% de possibilitats que al moment de l’observació estiguem en un moment entre els dos quartils centrals de la vida de la catedral (Vegeu Figura 1). Copèrnic

Figura 1

Dit en altres paraules, existeix un 50% de possibilitats que estiguem entre el 25% i el 75% de la vida de la nostra catedral. Per tant, podem predir amb una confiança de 50% que la catedral estarà dreta entre 1/3 i 3 vegades dels 1038 anys. És a dir, podem assegurar en un 50% que la nostra catedral romandrà entre 348 i 3114 anys més. Per tant amb un 50% de possibilitats la catedral caurà a terra entre l’any 2361 i 5027. Molt després que cap nosaltres ho puguem veure.

És evident que tot aquest raonament no és nou. El fet que la nostra observació no té res a veure amb el que s’està observant, és l’anomenat principi copernicà. El principi copernicà ve derivat que l’observador no té res d’especial respecte al que està observant, de manera similar a que la terra no és el centre de l’univers tal i com va postular el Nicolas Copèrnic al segle XV. El principi copernicà ha estat una de les hipòtesis més importants de la ciència. Ja el va utilitzar en Christiaan Huygens (contemporani a Newton) al SXVII per predir amb molta exactitud la distància entre estrelles.

Possiblement qui ha refinat més aquesta hipòtesi ha estat l’astrofísic J. Richard Gott. En un famós article publicat a la revista Nature al 1993, va utilitzar aquest principi per predir extinció de l’espècie humana. En aquest cas, però, no va fer servir la probabilitat del 50%, va fer servir la probabilitat del 95% que és la que normalment s’utilitza al món científic per acceptar si una hipòtesi és certa (Vegeu Figura 2). Copèrnic-fig2

Figura 2

Segons aquest principi podem predir amb un 95% de certesa qualsevol esdeveniment que observem i que sapiguem el temps que porta. Per exemple, si es considera que l’origen de l’espècie humana va ser fa 200 000 anys, utilitzant el principi copernicà podem predir que l’extinció de l’espècie es produirà en el rang futur entre 5128 (200 000 * 1/39) i 7 800 000 anys (200 000 * 39). De fet, aquest temps està dins de la mitjana de 4 mil·lions anys d’existència d’una espècie qualsevol a la terra. Un altre cop, no som especials.

En conclusió fent servir el principi antròpic, podem calcular la durada de qualsevol esdeveniment. Per exemple, el LIG es va fundar el 1989, fa 24 anys. Segons això podem predir amb 95% de confiança que el  LIG desapareixerà en una finestra temporal que està entre 0.6 anys (24 *1/39) i 936 anys (24*39).

Refererències

Gott, Richard J. (2002) Time Travel in Einstein’s Universe: The Physical Possibilities of Travel Through Time, Houghton Mifflin Books

Gott, Richard, J.  (1993) Implications of the Copernican principle for our future prospects.  Nature 363: 315-316

Wikipedia: Copernican principle.

¡Comenzamos!

Siempre es complicado inaugurar un blog. Este no lo será menos.

La idea de crear un blog colaborativo entre los compañeros con los que cada día comparto investigaciones y experiencias (en los ratos libres también intentamos hacer ‘ciencia’) había sobrevolado nuestras cabezas en varias ocasiones en los últimos años. Pero no fue hasta hace unas semanas cuando nos decidimos a dar el paso adelante. Hoy lo inauguramos, pero ya que me han obligado invitado a escribir el post inaugural del blog, aprovecho y antes de dar ese paso me gustaría aclarar un par de cosas sobre el contenido y la temática de COOL GENES.

Para empezar diré que esté blog nace con la voluntad de ser algo más o menos institucional. Con la pretensión, nada desdeñable, de proporcionar un marco divulgativo para todas las actividades que se realizan en el Laboratori d’Ictiologia Genètica de la Universitat de Girona (LIG-UdG, para los amigos), que es el grupo de investigación con el que, de un modo u otro, todos los participantes del mismo estamos relacionados. Intentaremos manteneros al tanto de todo lo que hacemos, actividades, noticias, artículos científicos… cualquier cosa relacionada con nuestra investigación y docencia, que al fin y al cabo, es de lo que vivimos. De esta forma, el LIG-UdG es el corazón y razón de ser del blog, y éste no tendría sentido sin el primero.

Divulgar sobre la ciencia que hacemos de una forma más o menos adaptada para que llegue al gran público está bien, pero queremos que el blog sea más. Queremos que también sea una bitácora abierta y personal para los autores. Que desde aquí se dé rienda suelta a las inquietudes comunicativas de todo el que participe y, no menos importante, que cada uno lo haga a su manera. Tranquilos, no pretendemos hacer complejos análisis sesudos de temas extremadamente metafísicos (quizá alguno caiga), ni tampoco os haremos saber nuestra opinión sobre el último Reality Show de Telecinco. Si os pasáis por aquí veréis noticias comentadas, fotos curiosas, puntos de vista sobre teorías, revisiones de temas controvertidos… todo ello en un estilo entretenido y desenfadado pero, eso sí, esperamos que certero y riguroso.

No os entretengo más… ¡Comenzamos!