Principi Copernicà

Suposem per un moment que estem passejant per Girona i de cop i volta ens trobem davant la catedral. Mirant i xafardejant podem veure en una inscripció de l’any 1038. Si avui estem a 2013, podem deduir ràpidament que com a mínim aquest majestuós monument té 975 anys. Ara ens podem preguntar, fins quan pot durar? Fins a quin any tindrem catedral?

De fet, i si acceptem que al moment de la nostra observació és totalment a l’atzar respecte a la vida de la catedral, existeix un 50% de possibilitats que al moment de l’observació estiguem en un moment entre els dos quartils centrals de la vida de la catedral (Vegeu Figura 1). Copèrnic

Figura 1

Dit en altres paraules, existeix un 50% de possibilitats que estiguem entre el 25% i el 75% de la vida de la nostra catedral. Per tant, podem predir amb una confiança de 50% que la catedral estarà dreta entre 1/3 i 3 vegades dels 1038 anys. És a dir, podem assegurar en un 50% que la nostra catedral romandrà entre 348 i 3114 anys més. Per tant amb un 50% de possibilitats la catedral caurà a terra entre l’any 2361 i 5027. Molt després que cap nosaltres ho puguem veure.

És evident que tot aquest raonament no és nou. El fet que la nostra observació no té res a veure amb el que s’està observant, és l’anomenat principi copernicà. El principi copernicà ve derivat que l’observador no té res d’especial respecte al que està observant, de manera similar a que la terra no és el centre de l’univers tal i com va postular el Nicolas Copèrnic al segle XV. El principi copernicà ha estat una de les hipòtesis més importants de la ciència. Ja el va utilitzar en Christiaan Huygens (contemporani a Newton) al SXVII per predir amb molta exactitud la distància entre estrelles.

Possiblement qui ha refinat més aquesta hipòtesi ha estat l’astrofísic J. Richard Gott. En un famós article publicat a la revista Nature al 1993, va utilitzar aquest principi per predir extinció de l’espècie humana. En aquest cas, però, no va fer servir la probabilitat del 50%, va fer servir la probabilitat del 95% que és la que normalment s’utilitza al món científic per acceptar si una hipòtesi és certa (Vegeu Figura 2). Copèrnic-fig2

Figura 2

Segons aquest principi podem predir amb un 95% de certesa qualsevol esdeveniment que observem i que sapiguem el temps que porta. Per exemple, si es considera que l’origen de l’espècie humana va ser fa 200 000 anys, utilitzant el principi copernicà podem predir que l’extinció de l’espècie es produirà en el rang futur entre 5128 (200 000 * 1/39) i 7 800 000 anys (200 000 * 39). De fet, aquest temps està dins de la mitjana de 4 mil·lions anys d’existència d’una espècie qualsevol a la terra. Un altre cop, no som especials.

En conclusió fent servir el principi antròpic, podem calcular la durada de qualsevol esdeveniment. Per exemple, el LIG es va fundar el 1989, fa 24 anys. Segons això podem predir amb 95% de confiança que el  LIG desapareixerà en una finestra temporal que està entre 0.6 anys (24 *1/39) i 936 anys (24*39).

Refererències

Gott, Richard J. (2002) Time Travel in Einstein’s Universe: The Physical Possibilities of Travel Through Time, Houghton Mifflin Books

Gott, Richard, J.  (1993) Implications of the Copernican principle for our future prospects.  Nature 363: 315-316

Wikipedia: Copernican principle.

Anuncis